“Vidusceļš”

Jautājums par to, ko iesākt ar tradīcijām, nav jauns. (Varētu pat teikt, ka Baznīcā pastāv tradīcija strīdēties par tradīcijām!) 1520. gadā luteriskās ticības apliecinātāji atzina Apoloģijā:

“Šis tradīciju temats ietver daudzus grūtus un pretrunīgus jautājumus. Kad tās tiek obligāti pieprasītas, tās rada neizturamas mokas sirdsapziņai, kas nav ievērojusi kādu rituālu. No otras puses, to atcelšana [likvidēšana] ietver citus sarežģījumus un problēmas.”

Turpināt “Vidusceļš” lasīšanu

Konflikts vai līdzdalība?

Kāds nesen Austrālijas luteriskās baznīcas žurnālā publicēts raksts attiecas arī uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Tajā tiek apgalvots:

“Daudz kas mainās. Dieva ļaudis vairs nevēlas tikai sekot; viņi vēlas iesaistīties. Viņi vairs nepieņem pieticīgi to, ko viņiem māca; viņi grib mācīties paši. Viņi vairs neciena mācītāju bez ierunām tikai tā dēļ, kas viņš ir; ciena ir jānopelna. Cilvēki aizvien vairāk atbalsta dalītas vadības modeli, nevis modeli, kas paredz priekšnieku un padotos. Tā vietā, lai tikai atbalstītu mācītāja kalpošanas amatu, cilvēki tiecas paši uzņemties kalpošanas amatus. [..] Šīs pārmaiņas var izrādīties mulsinošas un satraucošas – gan mācītājiem, gan Dieva ļaudīm”.

Turpināt Konflikts vai līdzdalība? lasīšanu

Svētais kalpošanas amats

Mēs nonākam pie kalpošanas amata īpašā aspekta, kuru apskata Augsburgas ticības apliecības 14. artikuls — pie mācības par “svēto kalpošanas amatu”.

Turpināt Svētais kalpošanas amats lasīšanu

Piešķirts Baznīcai

Tas, ka kalpošanas pamatojums ir meklējams Dieva vārdā, norāda uz otru pamatpatiesību: kalpošanas amats ir piešķirts Baznīcai. Augsburgas ticības apliecība norāda:

“Šī vara tiek izlietota tikai mācīšanai un Evaņģēlija pasludināšanai, un sakramentu pasniegšanai.”

Bīskapi tikai izmanto šo varu, tā viņiem nepieder.
Turpināt Piešķirts Baznīcai lasīšanu

Pamatojums Dieva vārdā

Vispārsteidzošākā iezīme Augsburgas ticības apliecības diskusijā par “kalpošanu” ir tas, luteriskās ticības apliecinātāji nepārtraukti uzsver šīs mācības saistību ar Dieva vārdu. 5. artikuls skaidri apliecina, ka tieši Dieva darbības rezultātā ir iedibināts “kalpošanas amats Evaņģēlija mācīšanai un sakramentu pasniegšanai.”
Turpināt Pamatojums Dieva vārdā lasīšanu

Svētais Vakarēdiens un ticības stiprināšana

Došanas un saņemšanas modelis turpinās, bet savādākā un savdabīgā veidā. Svētajā Vakarēdienā Kristus sniedz mums grēku piedošanu caur savu miesu un asinīm.
Turpināt Svētais Vakarēdiens un ticības stiprināšana lasīšanu

Absolūcija

Došanas un saņemšanas, miršanas un augšāmcelšanās ritms, kas aizsācies ar Kristību, turpinās grēksūdzē un absolūcijā. Lai gan mūsdienās grēksūdze un absolūcija visai reti tiek uzskatītas par sakramentiem, tās mums joprojām ir ļoti svarīgi un nepieciešami žēlastības līdzekļi.
Turpināt Absolūcija lasīšanu

Kristība un ticības atmodināšana

Mazais katehisms apraksta Kristības ietekmi šādiem vārdiem:

“Tā dara, ka grēki top piedoti, atpestī no nāves un velna un dāvā mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas tic, ko Dieva apsolījuma vārdi saka.”

Turpināt Kristība un ticības atmodināšana lasīšanu