Grēksūdze un absolūcija

“Aizvien vairāk sagrauztu grēcinieku rod Dieva mieru un atjaunošanos privātā grēksūdzē un absolūcijā.”

Turpināt Grēksūdze un absolūcija lasīšanu