Grēku piedošanas dāvana

Iepazīstoties tuvāk ar Evaņģēliju, Luters sāka uzskatīt Romas izmantoto privāto grēksūdzi par “dvēseļu nokaušanu”. Grēku piedošanas dāvana absolūcijā tika aizvietota ar nomācošu prasību sīki uzskaitīt grēkus. Grēksūdze bija padarīta par bauslības, nevis Evaņģēlija lietu.
Turpināt Grēku piedošanas dāvana lasīšanu

Grēksūdze un absolūcija

“Aizvien vairāk sagrauztu grēcinieku rod Dieva mieru un atjaunošanos privātā grēksūdzē un absolūcijā.”

Turpināt Grēksūdze un absolūcija lasīšanu

Ticība un zīdaiņu kristīšana

Daudzus kristiešus ievērojami satrauc uzsvars uz Kristību kā vienīgi Dieva darbu, un viņi ir neizpratnē par to, kur paliek ticība.
Turpināt Ticība un zīdaiņu kristīšana lasīšanu

Kristība ikdienas dzīvē

Nevienam citam notikumam kristieša personīgajā ikdienas dzīvē nav lielākas nozīmes kā Kristībai. Lielais katehisms māca, ka

“ikvienam kristietim visu mūžu Kristībā pietiek ko mācīties un vingrināties.”

Tas ir tā dēl, kas, kā māca Sv. Pāvils, notika un katru dienu joprojām notiek: “Jo mēs līdz ar Viņu Kristībā esam aprakti nāvei, lai, tāpat kā Kristus sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē” (Rom. 6:4).
Turpināt Kristība ikdienas dzīvē lasīšanu

Dieva darbs

Iespējams, ka dūmu parādīšanās, gaismas uzplaiksnījums, bungu rīboņa varētu labot šo vainu. Taču patiesība ir tāda, ka klusi un vienkārši Dievs veic varenu darbu caur vienkāršu ūdeni.
Turpināt Dieva darbs lasīšanu