Par luteranis.lv

Tie, kas pirmo reizi sakaras ar luterāņu ticības apliecībām, iespējams, var apmulst plašā materiāla dēļ. Tomēr pamazām lasītājs atklās, ka ticības apliecības ir jālasa ne vien ka atsevišķu ticības tēžu kopums, bet drīzāk kā kristīgās ticības galveno mācību izklāsts.

Ticības apliecības neizvirza nekādu citu mērķi, kā vien formulēt kristīgās mācības galvenās vadlīnijas, ko sniedz paši Svētie Raksti jautājumā par Dieva un cilvēka attiecībām. Tās vēstī mums par kādu patiesību, proti, Dieva dāvāto pestīšanu Jēzū Kristū, kas daudzajos ticības artikulos ir izskaidrota no dažādiem skata punktiem. Kad mēs aplūkojam visu šo veselumu ar šo centru, tad ari visas pārējās tēzes nostājas sev atbilstošā vietā.

Interneta vietnes luteranis.lv nolūks ir norādīt uz pašiem būtiskākajiem jautājumiem Dieva žēlastības atklāsmē, sekojot luterāņu ticības apliecības formulētajām Svēto Rakstu mācībām. Šajā vietnē mēģināsim izklāstīt, ko luterāņu baznīca māca, kādēļ tā māca tieši un kādēļ katram personīgi savā dzīvē ir svarīgi uzturēt mācību dzīvu. Centīsimies ticības apliecību saturu izklāstīt vismaz lielākajam vairumam saprotamā valodā.