Tikai viens Vidutājs

Pirms reformācijas cilvēki bija sākuši vērsties pie citiem, nevis pie Jēzus, kā pie saviem “vidutājiem”. Daudzi pielūdza svētos un Jēzus Kristus māti un lūdza viņu aizstāvību Dieva priekšā.
Turpināt Tikai viens Vidutājs lasīšanu

“Vidutāja” parādīšanās

Parādās Jēzus. Pats Dievs kļūst par cilvēku un novērš plaisu, kuru mēs esam radījuši starp Viņu un sevi. Viņš un vienīgi Viņš spēj mūs glābt no mums pašiem un no Tēva dusmām.
Turpināt “Vidutāja” parādīšanās lasīšanu

Izjauktas un atjaunotas attiecības

Šīs attiecības tika izjauktas, kad Ādams un Ieva paklausīja kritušajam eņģelim Sātanam un pārkāpa vienīgo pavēli, ko Radītājs viņiem bija devis – neēst no labā un ļaunā atziņas koka. Viņi bija zaudējuši līdzību Dievam.
Turpināt Izjauktas un atjaunotas attiecības lasīšanu

Dieva radīšanas darbs

Ieklausīsimies Dieva teiktajā par to, kā Viņš radīja pasauli, visumu, pilnīgi visu – ieskaitot tevi un mani. Izmantodams Mozu kā cilvēcisko starpnieku, Dievs sniedz pilnīgi uzticamu stāstu par saviem radīšanas darbiem. Vienīgais, kas tieši piedalījās radīšanā, sniedz pārskatu par savu darbu 1. Moz. 1:1-2:3. Sākot ar 1. Moz. 2:4, Viņš sniedz sīkāku aprakstu par vīrieša un sievietes, mūsu pirmo vecāku Ādama un Ievas, radīšanu. Turpināt Dieva radīšanas darbs lasīšanu

Dievs mums ir atklājis pats sevi

Acīmredzama ir patiesība, ka pastāv Dievs, kas ir radījis un joprojām uztur visas lietas un kas ir gudrs un varens, un labs. Taču ar to vien nepietiek, ka zinām dažus faktus par Dieva būtību. Turpināt Dievs mums ir atklājis pats sevi lasīšanu

Viens vienīgais patiesais Dievs un Viņa radība

“Lai rastu garīgu jēgu, ir jāpazīst Dievs. Par laimi, Viņš mums ir atklājis pats sevi un darījis zināmu, kādēļ mēs šeit atrodamies.”

Turpināt Viens vienīgais patiesais Dievs un Viņa radība lasīšanu