Patiesa vienotība un brīvība

Šīs patiesības, protams, no jauna jāpiemēro katrai dienai un laikmetam, kad Baznīca no jauna izskata savu tradīciju nolūku un noderīgumu.
Turpināt Patiesa vienotība un brīvība lasīšanu

Farizejiskas tendences

Lai cik vērtīgas būtu tradīcijas, tās var kļūt arī kaitīgas un bīstamas. Kad Tas Kungs apšaubīja sava laika tradīciju attiecībā uz pareizu sabata ievērošanu, farizeji tā saniknojās, ka “izgāja un sarunājās pret Viņam, un nolēma To nogalināt.” (Mt. 12:14) Pēc tam farizeji pārmeta Jēzum, ka Viņa mācekļi neievēro tradicionālo “ceremoniālo mazgāšanos.” (Mk. 7:1-5)
Turpināt Farizejiskas tendences lasīšanu

“Vidusceļš”

Jautājums par to, ko iesākt ar tradīcijām, nav jauns. (Varētu pat teikt, ka Baznīcā pastāv tradīcija strīdēties par tradīcijām!) 1520. gadā luteriskās ticības apliecinātāji atzina Apoloģijā:

“Šis tradīciju temats ietver daudzus grūtus un pretrunīgus jautājumus. Kad tās tiek obligāti pieprasītas, tās rada neizturamas mokas sirdsapziņai, kas nav ievērojusi kādu rituālu. No otras puses, to atcelšana [likvidēšana] ietver citus sarežģījumus un problēmas.”

Turpināt “Vidusceļš” lasīšanu

Dieva risinājums

Bet kā? Ko lai mēs darām ar grēku? Svēto Rakstu pārsteidzošā atbilde skan – neko. (Ko gan galu galā miris cilvēks spēj darīt?) “Sirdsapziņas pārmetumi” par grēku neizmainīs cilvēka grēcīgo dabu. Citu vainošana, attaisnojumu meklēšana un “pozitīva domāšana” tikai apgrūtina patiesības meklējumus. Un pat visdedzīgākie un patiesākie centieni un apņemšanās “laboties” neko nevar panākt, jo “ar bauslības darbiem neviens cilvēks” – neviens – “nevar kļūt attaisnots Viņa priekšā” (Rom.3.20).
Turpināt Dieva risinājums lasīšanu

Pamatjautājums par grēku

Saskaņā ar vienu no luteriskajām ticības apliecībām, Šmalkaldes artikuliem, arī mums

“jāapliecina, kā to saka Sv. Pāvils Rom. 5:12, ka grēks ir nācis no Ādama, viena cilvēka, kura nepaklausības dēļ visi ir kļuvuši par grēciniekiem, pakļauti nāvei un velnam. To sauc par iedzimto grēku jeb pamatgrēku.”

Turpināt Pamatjautājums par grēku lasīšanu

Patiesība par grēku

Bībele par visu liecina tā, kā tas ir – par labo, ļauno, neglīto un par Dieva atbildi uz visu slikto, kas notiek ar mums un ar pasauli. Tā stāsta par to, kā Dievs radīja pasauli bez neviena trūkuma vai nepilnības un kā Dieva visdārgākā radība Ādams un Ieva dzīvoja pilnīgā harmonijā ar Viņu un visu, ko Viņš bija radījis.
Turpināt Patiesība par grēku lasīšanu

Nepareizi uzskati par grēku

Tāpat kā sevis aplūkošana spogulī, grēka apzināšanās nozīmē godīgi paskatīties uz sevi. Un nepareiza grēka izpratne gandrīz vienmēr ir saistīta ar neskaidru priekšstatu par to, “kas mēs esam” kā cilvēki.
Turpināt Nepareizi uzskati par grēku lasīšanu