Bez Dieva nosodījuma

Kopš grēkā krišanas brīža cilvēki saprotamu iemeslu dēļ cieš savu grēka un tās nepielūdzamās varas dēļ, kas grēkam ir pār viņu dzīvi. Pat kristīgi vīrieši un sievietes pazīst vainas un neveiksmes realitāti: “Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru” (Rom.7:19).
Turpināt Bez Dieva nosodījuma lasīšanu

Krusta godība

Pēc ilgas cīņas Baznīcai nācās skaidri apliecināt, ka Jēzus vienā personā pastāv divas dažādas – bet nedalāmas – dabas. Kā Dievcilvēks Viņš ieguva cilvēkiem grēku piedošanu, dzīvību un pestīšanu. Viņš neguva uzvaru ierastajā iekarojumu ceļā. Jēzus drīzāk apgrieza otrādi ierastos cilvēku sasniegumu veidus un ieguva uzvaru caur pašuzupurēšanos.
Turpināt Krusta godība lasīšanu

Viens Kungs, viena ticība

Par laimi, neskatoties uz visiem XVI gadsimta teoloģiskajiem strīdiem, par Jēzus Kristus personu nepastāvēja nekādu pretrunu. Šāda vienošanās bija pakāpeniski panākta agrīnajā Baznīcā tikai pēc ievērojamām diskusijām par Jaunajā Derībā attēlotā Jēzus kā patiesa cilvēka un arī paša Dieva Dēla nozīmi.
Turpināt Viens Kungs, viena ticība lasīšanu

Jēzus Kristus: Dieva Dēls, mūsu Kungs

“Jēzus Kristus ir patiess Dievs un patiess cilvēks. Šī patiesība ir būtiska kristīgajai ticībai un svarīga mūsu mūžīgajai labklājībai.”

Turpināt Jēzus Kristus: Dieva Dēls, mūsu Kungs lasīšanu