Konflikts vai līdzdalība?

Kāds nesen Austrālijas luteriskās baznīcas žurnālā publicēts raksts attiecas arī uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Tajā tiek apgalvots:

“Daudz kas mainās. Dieva ļaudis vairs nevēlas tikai sekot; viņi vēlas iesaistīties. Viņi vairs nepieņem pieticīgi to, ko viņiem māca; viņi grib mācīties paši. Viņi vairs neciena mācītāju bez ierunām tikai tā dēļ, kas viņš ir; ciena ir jānopelna. Cilvēki aizvien vairāk atbalsta dalītas vadības modeli, nevis modeli, kas paredz priekšnieku un padotos. Tā vietā, lai tikai atbalstītu mācītāja kalpošanas amatu, cilvēki tiecas paši uzņemties kalpošanas amatus. [..] Šīs pārmaiņas var izrādīties mulsinošas un satraucošas – gan mācītājiem, gan Dieva ļaudīm”.

Turpināt Konflikts vai līdzdalība? lasīšanu

Svētais kalpošanas amats

Mēs nonākam pie kalpošanas amata īpašā aspekta, kuru apskata Augsburgas ticības apliecības 14. artikuls — pie mācības par “svēto kalpošanas amatu”.

Turpināt Svētais kalpošanas amats lasīšanu

Piešķirts Baznīcai

Tas, ka kalpošanas pamatojums ir meklējams Dieva vārdā, norāda uz otru pamatpatiesību: kalpošanas amats ir piešķirts Baznīcai. Augsburgas ticības apliecība norāda:

“Šī vara tiek izlietota tikai mācīšanai un Evaņģēlija pasludināšanai, un sakramentu pasniegšanai.”

Bīskapi tikai izmanto šo varu, tā viņiem nepieder.
Turpināt Piešķirts Baznīcai lasīšanu

Pamatojums Dieva vārdā

Vispārsteidzošākā iezīme Augsburgas ticības apliecības diskusijā par “kalpošanu” ir tas, luteriskās ticības apliecinātāji nepārtraukti uzsver šīs mācības saistību ar Dieva vārdu. 5. artikuls skaidri apliecina, ka tieši Dieva darbības rezultātā ir iedibināts “kalpošanas amats Evaņģēlija mācīšanai un sakramentu pasniegšanai.”
Turpināt Pamatojums Dieva vārdā lasīšanu