Grēku piedošanas dāvana

Iepazīstoties tuvāk ar Evaņģēliju, Luters sāka uzskatīt Romas izmantoto privāto grēksūdzi par “dvēseļu nokaušanu”. Grēku piedošanas dāvana absolūcijā tika aizvietota ar nomācošu prasību sīki uzskaitīt grēkus. Grēksūdze bija padarīta par bauslības, nevis Evaņģēlija lietu.
Turpināt Grēku piedošanas dāvana lasīšanu

Grēku nožēlas pilna dzīve

Reformāciju var raksturot kā cīņu par grēku nožēlas mācību. Luters to saprata ļoti agri. Pirmajā no deviņdesmit piecām tēzēm viņš raksta:

“Mūsu Kungs un mācītājs Jēzus Kristus sacīdams: “Atgriezieties no grēkiem” (Mt.4:17), vēlējās, lai visa ticīgo dzīve būtu grēku nožēla un atgriešanās.”

Turpināt Grēku nožēlas pilna dzīve lasīšanu