Kā darīt labus darbus?

Ņemot vērā labo darbu svarīgumu, kā lai mēs tos veicam? Lai darītu labus darbus, mums ir nepieciešams Evaņģēlijs, vēstījums par Kristu, kas tika sists krustā un ir augšāmcēlies. Un šis Evaņģēlija spēks mums ir nepieciešams tikpat lielā mērā kristīgai dzīvei, kā pestīšanai. Mēs tiekam pestīti “vienīgi no žēlastības”. Mēs darām labus darbus “vienīgi no žēlastības”.
Turpināt Kā darīt labus darbus? lasīšanu

Ticība un darbi

Taču dažreiz Svētie Raksti šo jautājumu uzdod savādāk; tie “atkal saliek abus galus kopā”. Tie atspoguļo Dieva aktivitātes, pasludinot mūs par taisniem un sākot mūs veidot par taisniem, kā vienu darbu. Tā tas notiek tādēļ, ka Raksti cenšas nepārprotami norādīt, ka Dieva darbs ir viens, gluži tāpat kā Viņš ir viens – ka pasludināt mūs par taisniem un sākt mūs veidot par taisniem ir būtībā viena plāna . aspekti, vienas un tās pašas monētas divas puses.
Turpināt Ticība un darbi lasīšanu

Dieva griba

Tiešām, labu darbu darīšana ir Dieva griba. Taču Dieva griba ir ne tikai, lai visi cilvēki tiktu glābti (1. Tim. 2:4), Viņa griba ir arī, “lai jūsu dzīve būtu svēta” (1. Tes. 4:3). Lūgšana par ebrejiem skan, lai “miera Dievs [..] dara jūs spējīgus piepildīt Viņa gribu, jūsos to padarot, kas Viņam labi patīk” (Ebr. 13:20-21).
Turpināt Dieva griba lasīšanu