“Izredzēta tauta”

Priekšrocības, kas pieder Kristus līgavai, svētajai kristīgajai Baznīcai, ir Debesu valstības atslēgas, vārds, Kristība un Altāra sakraments Dieva iedibināti līdzekļi, lai rūpētos un uzturētu savas avis, ticīgos. Tā ir liela uzticība, tā ir patiesi brīnišķa, unikāla, absolūta uzticība no Dieva puses.

Apustulis Pēteris to uzsver, rakstot pa visu Mazāziju izkaisītajām draudzēm: “Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā” (1.Pēt.2:9).

Tātad vārds “baznīca” tiek lietots vairākās nozīmēs. Mazā katehisma Kristīgā mācība, kas tiek izmantota daudzās iesvētes mācībās, norāda, ka “Kristus draudze jeb Baznīca ir visu to cilvēku kopums, kuri savā sirdī patiesi paļaujas uz Jēzu”. Tajā tiek piemetināts, ka vārds “baznīca” attiecas arī uz redzamo Dieva Baznīcu, konfesiju, vietēju draudzi un lūgšanu namu.

Visbeidzot Kristīgā mācība arī norāda, ko Bībele māca par mūsu dzīvi Baznīcā.

  • “Savas ticības stiprināšanas labad mums ir cītīgi jāapmeklē dievkalpojumi un citas sanāksmes, jāklausās mums sludinātā mācība, kā arī jālieto svētie sakramenti.”

  • “Dievs vēlas, lai vietējās kristīgās draudzes un baznīcas pieturas, apliecina un māca Viņa vārdu visos mācību punktos pareizi un svētos sakramentus lieto pēc Kristus norādījumiem.”

  • “Kristietim vajadzētu atturēties no sagrozītas ticības baznīcas un, ja viņš jau pieder pie tās, izstāties, un pievienoties pareizas ticības baznīcai.”

  • “Mums uzticīgi jākalpo pareizās mācības baznīcai, kā arī savu iespēju robežās jāziedo Kungam, tādējādi palīdzot uzturēt draudzes darbošanos un Dieva skaidrā vārda izplatīšanos.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *