Jēzus Kristus: Dieva Dēls, mūsu Kungs

“Jēzus Kristus ir patiess Dievs un patiess cilvēks. Šī patiesība ir būtiska kristīgajai ticībai un svarīga mūsu mūžīgajai labklājībai.”

“Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams” (2.Kor.5:19).

Apustulis Pāvils uzsver, cik daudz Dievs uzņēmās, lai glābtu gr&ā kritušo radību no grēka un nāves. Nospriestajā laikā saskaņā ar Bībeli, “kad laiks bija piepildījies” (Gal.4:4), Viņš sūtīja savu vienīgo Dēlu darīt to, ko mēs nekad nespētu izdarīt sevis labā.

Dieva darba dēļ caur Jēzu Kristu, Viņa Dēlu, mūsu grēki ir piedoti. Mēs esam pasludināti par taisniem Dieva priekšā. Mēs esam atpestīti. Mēs esam samierināti ar Tēvu un atjaunoti vienotībai ar Viņu.

Šī “labā vēsts” ir mūsu ticības un dzīves pamats, ko tik skaidri pauž Augsburgas ticības apliecība. 3. artikuls sniedz luterisko izpratni par Kristus personu kā Dieva Dēlu. Tas rezumē Viņa darbu, uzsverot galvenos notikumus, kuru rezultātā tika panākta mūsu pestīšana. Kā apliecina pats artikuls, šajā “pestīšanas vēstures” atkārtošanā tiek iz-mantota pazīstamā Apustuļu ticības apliecības valoda.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *