Kristus dēļ

Dievs mūs uzlūko tik labvēlīgi tikai tādēļ, ka Dieva Dēls Jēzus Kristus ieņēma mūsu vietu un piepildīja mūsu vietā bauslību.

Jēzus ir Dieva dievišķais līdzeklis pret cilvēku grēku. Caur savu pilnīgo dzīvi un pilnīgajām ciešanām un nāvi Viņš uzņēmās visas pasaules grēkus, lai mēs varētu stāties Tēva priekšā pilnīgi un bez jebkādas vainas. Bībeles vēsts sludina, ka Dievs pats ir atrisinājis Jēzū Kristū mūsu grēcīguma un mūsu grēku problēmu. Kāds lielisks brīnums – Dieva problēma ir Kristū kļuvusi par Dieva risinājumu.

Bet kas ir šis Jēzus? Tas ir svarīgs jautājums, jo mūsu uzskatiem par Jēzu būs svarīga loma, nosakot to, kāpēc mēs griežamies pie Viņa.

Jēzus pats domāja, ka šis ir svarīgs jautājums, uzrunājot savus mācekļus: “Bet ko tad jūs par Mani sakāt, kas Es esmu?” (Mt. 16:15). Pētera atbilde visu mācekļu vārdā ir kļuvusi par standarta atbildi: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”

Jēzus no Nācaretes ir Dieva Dēls; Viņš ir gan cilvēks, kas piedzimis Marijai, gan Dievs, kas ieņemts no Svētā Gara. Balstoties uz šo apliecību, Jēzus ir cēlis savu Baznīcu tā, ka pat elles vārti to nevar uzvarēt (Mt.16:18).

Lūk, par ko pirmkārt un galvenokārt stāsta kristietība – tā stāsta par pasaules Glābēju Dievcilvēku Jēzu. Jēzus Kristus Baznīca ir ienākusi vēsturē ar šo apliecību uz lūpām. Un ar šiem vārdiem: “Jēzus Kristus ir Kungs” (Fil.2:11), Baznīca izies no laika un ieies mūžībā.

Taču mēs joprojām atrodamies šajā konkrētajā laikā. Kā tad tas, kas Jēzus bija un ko Viņš darīja tad un tur, ir kļuvis par to, kas Viņš ir un ko Viņš dara manā labā tagad un šeit? Tā ir šīs definīcijas ceturtā daļa.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *