Patiesība par grēku

Bībele par visu liecina tā, kā tas ir – par labo, ļauno, neglīto un par Dieva atbildi uz visu slikto, kas notiek ar mums un ar pasauli. Tā stāsta par to, kā Dievs radīja pasauli bez neviena trūkuma vai nepilnības un kā Dieva visdārgākā radība Ādams un Ieva dzīvoja pilnīgā harmonijā ar Viņu un visu, ko Viņš bija radījis.

Bībele stāsta, kā nelabais, negribēdams kalpot kā viens no Dieva “vadošajiem eņģeļiem”, sacēlās pret savu Radītāju un kārdināja mūsu pirmos vecākus ar meliem. Vecā čūska pārliecināja Ādamu un Ievu, ka patiesais ceļš uz “dievišķumu” nozīmē nepaklausīt Dievam un pasludināt savu “neatkarību” no Viņa. Šis pirmais grēks, tāpat kā visi turpmākie grēki, bija savā būtībā neticības grēks – apzināta novēršanās no ticības Dievam ticībā sev. Šīs neuzticīgās rīcības sekas bija tūlītējas un postošas, un tās var rezumēt vienā vārdā – nāve.

Lai gan Ādams un Ieva grēkā krišanas brīdī nenomira, šajā brīdī visā cilvēcē tika iedibināta fiziskā nāve. Vēl ļaunāk, viņi nomira garīgi – viņi nošķīrās no vienīgā dzīvības, iepriecinājuma un miera Avota. Lai kā viņi censtos, viņi vairs nespēja ticēt Tam, kas viņus bija radījis pēc sava tēla. Tā vietā, lai Viņu mīlētu, tie Viņu sāka ienīst. Tā vietā, lai grieztos pie Viņa, tie no Viņa bēga. Tā vietā, lai Viņam uzticētos, tie Viņam meloja. Viņu patiesākais Draugs tagad tiem likās kā lielākais ienaidnieks, un viņi neko nespēja mainīt.

Pastāv kāds stāsts par cilvēku, kas pirmo reizi aizgāja uz baznīcu. Viņš vērsās pie sava drauga un čukstus jautāja: “Kas tas par “grēku”, par ko mācītājs tik uzstājīgi runā?” Draugs atbildēja: “Šķiet, tas ir saistībā ar stāstu par Ādamu un levu.” “Ak tā,” pirmais noteica, acīm redzami atvieglots, “tad jau tam ar mums nav nekāda sakara.”

Nepareizi, saskaņā ar Bībeli – pilnīgi nepareizi. Nevienam citam notikumam vēstures gaitā nav bijis lielāks sakars ar mums kā mūsu pirmo vecāku grēkam. Pārfrāzējot kādu kanonizētu teologu, varētu teikt – viss izriet no paša dabas. Neviena ķērkstoša vārna nekad nav radījusi dūdojošu dūju, arī nikna lauva nav radījusi maigu jēru, un neviens cilvēks, kuru samaitājis iedzimtais grēks, nekad nevar radīt svētu bērnu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *