Svētā Vakarēdiena dāvanas

Lūgšana pēc Vakarēdiena apraksta galvenās Vakarēdiena dāvanas kā “piedošanu un mieru”: “Kungs! Tu man žēlīgi esi devis to, pēc kā es kāroju: savu piedošanu [..], savu mieru.”

Mūsu Kunga miesa tika dota, Viņa asinis tika izlietas “grēku piedošanar”(Mt. 26:28). Saņemot Vakarēdiena elementus, ticīgais tiek pārliecināts: “Tavs noziegums ir deldēts, un tavi grēld piedoti” (Jes. 6:7). Mazais katehisms norāda:

“Kur ir grēku piedošana, tur ir arī dzīvība un svētlaime.”

Katras nedēļas nogalē, visi sāpīgi apzinādamies, ka “esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos un ar ko gan esmu pelnījis Tavu dusmību un sodību un mūžīgi,” mēs nākam pie altāra priecīgās gaidās.

Atmetot visas citas domas, mēs visu uzmanību pievēršam vārdiem: “Par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu:” Saņēmuši miesu un asinis, mēs priecīgi atstājam altāri, vārdiem: “Eita Dieva mierā,” skanot mūsu ausīs. Patiesi, sakraments ir Evaņģēlijs.

Īsumā var uzskaitīt vēl dažas Vakarēdiena dāvanas (pēc Martiņa Hemnica izklāsta):

  • Šeit Kristus mūs satver (Fil. 3:12) kā mūsu patiesais “miesīgais” brālis, lai savienotu mūs ar sevi, cik vien cieši iespējams.
  • Viņš nāk pie mums ļoti taustāmā veidā. Vārdi “par jums” apliecina, ka Dieva piedošana attiecas personīgi uz ikvienu no mums.
  • Brīnišķīgā veidā Viņa bezgrēcīgā miesa un asinis sāk mūs pārveidot svētdarot, atjaunojot un, iesvētot mūs miesā un dvēselē, “lai mūsu nabadzība un izmisums tiktu laboti un mēs tiktu atjaunoti caur šo visciešākās vienotības līdzekli”.
  • Ļaujot savai godībā celtajai miesai un asinīm kļūt par mūsu vājās miesas daļu, Viņš mums apliecina, ka pastardienā mēs augšāmcelsimies.
  • Svētais Vakarēdiens, kas tiek noturēts, “pieminot” Kristu, ir spēcīgs pretlīdzeklis pret mūsu nevērību un apjukumu. Vakarēdiens mums atgādina, kam ir patiesā nozīme.

Tur, kur kristieši tic, ka Kristus miesa un asinis īstenībā atrodas uz galda un ka viņi tos liek pie savām lūpām, viņi augstu novērtēs Vakarēdienu un saņems to bieži. Viņi ar prieku pieņems Tā Kunga žēlsirdīgo ielūgumu: “Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi.” Un viņi ilgosies pēc sakramenta.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *