Svētais Vakarēdiens un ticības stiprināšana

Došanas un saņemšanas modelis turpinās, bet savādākā un savdabīgā veidā. Svētajā Vakarēdienā Kristus sniedz mums grēku piedošanu caur savu miesu un asinīm.

Šeit atklājas tīrs Evaņģēlijs! Kā lai rīkojamies, kad mums tiek piedāvāta šāda dāvana? Pieņemsim to! Kā? Ēdot un dzerot, ticot un paļaujoties.

Atgriezīsimies atkal pie Mazā katehisma padoma par to, kā saņemt mūsu Pestītāja miesu un asinis Svētā Vakarēdiena sakramentā . Vispirms tiek jautāts: “Kas cienīgi bauda tādu Vakarēdienu?” Pēc tam tiek dota atbilde, ka “īsti cienīgs un labi sataisījies ir tas, kas tic šiem vārdiem: “par jums dota” un “izlietas grēku piedošanai””. Un tik bieži, cik mēs saņemam šo dāvanu ar savām sirdīm un mutēm, tā turpina stiprināt mūsu ticību šai dāvanai, vienojot mūs ar Kristu.

Svētie Raksti un mūsu baznīcas ticības apliecības grāmatas norāda uz vēl vienu Svētā Vakarēdiena funkciju un izmantošanas veidu. Lietojot un saņemot Tā Kunga miesu un asinis, mēs publiski visas pasaules priekšā apliecinām savu ticību un pasludinām Kristus svētību, kā saka Pāvils (1. Kor. 11:26): “Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet Tā Kunga nāvi, tiekāms Viņš nāk.”

Tur, kur tiek svinēts Svētais Vakarēdiens, Baznīca apliecina un pasludina Kristus nāvi. Tādējādi tā atklāj svētās kristīgās Baznīcas pastāvēšanu un tās vietas, kur pulcējas kristītie.

Tādējādi Reformācijas dienā mēs ne tikai pieminam patiesību, ka mēs saņemam pestīšanu kā devīgu Dieva dāvanu Kristus dēļ, bet arī to, ka Dievs mums to piešķir caur sakramentiem – kurus mēs saņemam ticībā, lai vēl drošāk paļautos uz Viņa gādību.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *