Izjauktas un atjaunotas attiecības

Šīs attiecības tika izjauktas, kad Ādams un Ieva paklausīja kritušajam eņģelim Sātanam un pārkāpa vienīgo pavēli, ko Radītājs viņiem bija devis – neēst no labā un ļaunā atziņas koka. Viņi bija zaudējuši līdzību Dievam.
Turpināt Izjauktas un atjaunotas attiecības lasīšanu

Dieva radīšanas darbs

Ieklausīsimies Dieva teiktajā par to, kā Viņš radīja pasauli, visumu, pilnīgi visu – ieskaitot tevi un mani. Izmantodams Mozu kā cilvēcisko starpnieku, Dievs sniedz pilnīgi uzticamu stāstu par saviem radīšanas darbiem. Vienīgais, kas tieši piedalījās radīšanā, sniedz pārskatu par savu darbu 1. Moz. 1:1-2:3. Sākot ar 1. Moz. 2:4, Viņš sniedz sīkāku aprakstu par vīrieša un sievietes, mūsu pirmo vecāku Ādama un Ievas, radīšanu. Turpināt Dieva radīšanas darbs lasīšanu

Dievs mums ir atklājis pats sevi

Acīmredzama ir patiesība, ka pastāv Dievs, kas ir radījis un joprojām uztur visas lietas un kas ir gudrs un varens, un labs. Taču ar to vien nepietiek, ka zinām dažus faktus par Dieva būtību. Turpināt Dievs mums ir atklājis pats sevi lasīšanu

Viens vienīgais patiesais Dievs un Viņa radība

“Lai rastu garīgu jēgu, ir jāpazīst Dievs. Par laimi, Viņš mums ir atklājis pats sevi un darījis zināmu, kādēļ mēs šeit atrodamies.”

Turpināt Viens vienīgais patiesais Dievs un Viņa radība lasīšanu

Augsburgas ticības apliecība

Augsburgas ticības apliecību sarakstīja Melanhtons, tuvs Lutera draugs un līdzstrādnieks, jo Luters pats toreiz nevarēja tur atrasties. Tā izveidota no veselas virknes iepriekš sagatavotu darbu, kuru autoru vidū ir pats Luters, un arī pašu ticības apliecību viņš atzina par labu. Augsburgas ticības apliecību sarakstīja vācu un latīņu valodā; abi teksti tika iesniegti ķeizaram un uzskatīti par līdzvērtīgiem, lai arī tradicionāli visi tulkojumi tiek veikti no latīņu valodas. Bieži tomēr ir tā, ka šie abi teksti paskaidro un papildina viens otru.
Turpināt Augsburgas ticības apliecība lasīšanu

Cīņa par pareizo mācību

Maldu mācības nav apkarotas vienreiz pa visām reizēm apustuļu laikā. Baznīcas vēsture ir kā gara cīņa, lai saglabātu Kristus vēsti šķistu, gluži tādu, kā to sludināja Kristus apustuļi. Arī šī iemesla dēļ radās nepieciešamība izveidot ticības kopsavilkumus, ticības apliecības, lai pastāvētu pie patiesības un noraidītu maldus.
Turpināt Cīņa par pareizo mācību lasīšanu