Grēku nožēlas pilna dzīve

Reformāciju var raksturot kā cīņu par grēku nožēlas mācību. Luters to saprata ļoti agri. Pirmajā no deviņdesmit piecām tēzēm viņš raksta:

“Mūsu Kungs un mācītājs Jēzus Kristus sacīdams: “Atgriezieties no grēkiem” (Mt.4:17), vēlējās, lai visa ticīgo dzīve būtu grēku nožēla un atgriešanās.”

Turpināt Grēku nožēlas pilna dzīve lasīšanu