Svētais kalpošanas amats

Mēs nonākam pie kalpošanas amata īpašā aspekta, kuru apskata Augsburgas ticības apliecības 14. artikuls — pie mācības par “svēto kalpošanas amatu”.

Turpināt Svētais kalpošanas amats lasīšanu

Piešķirts Baznīcai

Tas, ka kalpošanas pamatojums ir meklējams Dieva vārdā, norāda uz otru pamatpatiesību: kalpošanas amats ir piešķirts Baznīcai. Augsburgas ticības apliecība norāda:

“Šī vara tiek izlietota tikai mācīšanai un Evaņģēlija pasludināšanai, un sakramentu pasniegšanai.”

Bīskapi tikai izmanto šo varu, tā viņiem nepieder.
Turpināt Piešķirts Baznīcai lasīšanu