Jēzus Kristus: Dieva Dēls, mūsu Kungs

“Jēzus Kristus ir patiess Dievs un patiess cilvēks. Šī patiesība ir būtiska kristīgajai ticībai un svarīga mūsu mūžīgajai labklājībai.”

Turpināt Jēzus Kristus: Dieva Dēls, mūsu Kungs lasīšanu