Bez Dieva nosodījuma

Kopš grēkā krišanas brīža cilvēki saprotamu iemeslu dēļ cieš savu grēka un tās nepielūdzamās varas dēļ, kas grēkam ir pār viņu dzīvi. Pat kristīgi vīrieši un sievietes pazīst vainas un neveiksmes realitāti: “Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru” (Rom.7:19).
Turpināt Bez Dieva nosodījuma lasīšanu