Svētā Vakarēdiena dāvanas

Lūgšana pēc Vakarēdiena apraksta galvenās Vakarēdiena dāvanas kā “piedošanu un mieru”: “Kungs! Tu man žēlīgi esi devis to, pēc kā es kāroju: savu piedošanu [..], savu mieru.”
Turpināt Svētā Vakarēdiena dāvanas lasīšanu

Patiesa miesa, patiesas asinis

Šīs dāvanas – mūsu Kunga patiesā miesa un patiesās asinis – bija Viņa novēlējums baznīcai tajā vakarā, kad Viņš tika nodots. Tās ir Viņa pēdējā griba un novēlējums, kas pierakstīts iestādījuma vārdos Mateja, Marka, Lūkas evaņģēlijos un Pāvila 1. vēstulē korintiešiem.
Turpināt Patiesa miesa, patiesas asinis lasīšanu