Svētais Vakarēdiens un ticības stiprināšana

Došanas un saņemšanas modelis turpinās, bet savādākā un savdabīgā veidā. Svētajā Vakarēdienā Kristus sniedz mums grēku piedošanu caur savu miesu un asinīm.
Turpināt Svētais Vakarēdiens un ticības stiprināšana lasīšanu

Absolūcija

Došanas un saņemšanas, miršanas un augšāmcelšanās ritms, kas aizsācies ar Kristību, turpinās grēksūdzē un absolūcijā. Lai gan mūsdienās grēksūdze un absolūcija visai reti tiek uzskatītas par sakramentiem, tās mums joprojām ir ļoti svarīgi un nepieciešami žēlastības līdzekļi.
Turpināt Absolūcija lasīšanu

Kristība un ticības atmodināšana

Mazais katehisms apraksta Kristības ietekmi šādiem vārdiem:

“Tā dara, ka grēki top piedoti, atpestī no nāves un velna un dāvā mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas tic, ko Dieva apsolījuma vārdi saka.”

Turpināt Kristība un ticības atmodināšana lasīšanu

Grēku piedošanas dāvana

Iepazīstoties tuvāk ar Evaņģēliju, Luters sāka uzskatīt Romas izmantoto privāto grēksūdzi par “dvēseļu nokaušanu”. Grēku piedošanas dāvana absolūcijā tika aizvietota ar nomācošu prasību sīki uzskaitīt grēkus. Grēksūdze bija padarīta par bauslības, nevis Evaņģēlija lietu.
Turpināt Grēku piedošanas dāvana lasīšanu

Svētā Vakarēdiena dāvanas

Lūgšana pēc Vakarēdiena apraksta galvenās Vakarēdiena dāvanas kā “piedošanu un mieru”: “Kungs! Tu man žēlīgi esi devis to, pēc kā es kāroju: savu piedošanu [..], savu mieru.”
Turpināt Svētā Vakarēdiena dāvanas lasīšanu

Izjauktas un atjaunotas attiecības

Šīs attiecības tika izjauktas, kad Ādams un Ieva paklausīja kritušajam eņģelim Sātanam un pārkāpa vienīgo pavēli, ko Radītājs viņiem bija devis – neēst no labā un ļaunā atziņas koka. Viņi bija zaudējuši līdzību Dievam.
Turpināt Izjauktas un atjaunotas attiecības lasīšanu