Svētais Vakarēdiens un ticības stiprināšana

Došanas un saņemšanas modelis turpinās, bet savādākā un savdabīgā veidā. Svētajā Vakarēdienā Kristus sniedz mums grēku piedošanu caur savu miesu un asinīm.
Turpināt Svētais Vakarēdiens un ticības stiprināšana lasīšanu

Absolūcija

Došanas un saņemšanas, miršanas un augšāmcelšanās ritms, kas aizsācies ar Kristību, turpinās grēksūdzē un absolūcijā. Lai gan mūsdienās grēksūdze un absolūcija visai reti tiek uzskatītas par sakramentiem, tās mums joprojām ir ļoti svarīgi un nepieciešami žēlastības līdzekļi.
Turpināt Absolūcija lasīšanu

Kristība un ticības atmodināšana

Mazais katehisms apraksta Kristības ietekmi šādiem vārdiem:

“Tā dara, ka grēki top piedoti, atpestī no nāves un velna un dāvā mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas tic, ko Dieva apsolījuma vārdi saka.”

Turpināt Kristība un ticības atmodināšana lasīšanu