Nepareizi uzskati par grēku

Tāpat kā sevis aplūkošana spogulī, grēka apzināšanās nozīmē godīgi paskatīties uz sevi. Un nepareiza grēka izpratne gandrīz vienmēr ir saistīta ar neskaidru priekšstatu par to, “kas mēs esam” kā cilvēki.
Turpināt Nepareizi uzskati par grēku lasīšanu