Patiesa miesa, patiesas asinis

Šīs dāvanas – mūsu Kunga patiesā miesa un patiesās asinis – bija Viņa novēlējums baznīcai tajā vakarā, kad Viņš tika nodots. Tās ir Viņa pēdējā griba un novēlējums, kas pierakstīts iestādījuma vārdos Mateja, Marka, Lūkas evaņģēlijos un Pāvila 1. vēstulē korintiešiem.
Turpināt Patiesa miesa, patiesas asinis lasīšanu

Pamatjautājums par grēku

Saskaņā ar vienu no luteriskajām ticības apliecībām, Šmalkaldes artikuliem, arī mums

“jāapliecina, kā to saka Sv. Pāvils Rom. 5:12, ka grēks ir nācis no Ādama, viena cilvēka, kura nepaklausības dēļ visi ir kļuvuši par grēciniekiem, pakļauti nāvei un velnam. To sauc par iedzimto grēku jeb pamatgrēku.”

Turpināt Pamatjautājums par grēku lasīšanu