Svētais Vakarēdiens un ticības stiprināšana

Došanas un saņemšanas modelis turpinās, bet savādākā un savdabīgā veidā. Svētajā Vakarēdienā Kristus sniedz mums grēku piedošanu caur savu miesu un asinīm.
Turpināt Svētais Vakarēdiens un ticības stiprināšana lasīšanu