“Vidutāja” parādīšanās

Parādās Jēzus. Pats Dievs kļūst par cilvēku un novērš plaisu, kuru mēs esam radījuši starp Viņu un sevi. Viņš un vienīgi Viņš spēj mūs glābt no mums pašiem un no Tēva dusmām.

Jēzus ir vidutājs starp mums un Dievu Tēvu. Tā ir galvenā vārda “starpnieks” nozīme, ko lieto Sv. Pāvils: “Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem [..]” (1. Tim. 2:5-6). Būdams pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks, Jēzus samainās ar mums vietām. Viņš uzņemas uz sevi mūsu grēku un mūsu sodu un sniedz mums savu pilnību, savu svētīgumu un savu godību.

Mārtiņš Luters rakstīja:

“Kad žēlīgais Tēvs redzēja, ka mēs tiekam apspiesti zem bauslības likuma, ka mēs esam zem lāsta un ka nekas mūs no tā nevar atsvabināt, Viņš sūtīja pasaulē savu Dēlu, uzkrāva Viņam visus pasaules grēkus un teica: “Esi Pēteris noliedzējs; Pāvils vajātājs, zaimotājs un varmāka; Dāvids laulības pārkāpējs; grēcinieks, kas ēda paradīzes ābolu; krustā sistais laupītājs. Vārdu sakot, esi visi cilvēki vienā personā, kura ir izdarījusi visu cilvēku grēkus. Un raugi, ka Tu samaksā un izpērc viņus.””

Jēzus to izdarīja. Tieši uz to balstās Viņa lūgšanas Tēvam par mums. Sv. Jānis raksta, ka, ja mēs grēkojam, “tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisns. Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku” (1. Jņ. 2:1-2). Sava grāmatā “Labā vēsts šodien” Dr. Roberts Kolbs raksta par mūsu Vidutāju Jēzu, kas pārvar plaisu starp mums un Dievu no abām pusēm. Kā Dievs Viņš sniedzas par plaisu , lai aicinātu mūs pie sevis. Kā cilvēks Viņš rada mums iespēju atkal apvienoties ar Tēvu.

Kolbs raksta:

“Līdzīgi kā gans, kas ir ar mieru riskēt ar visu, lai atgrieztu noklīdušo avi atpakaļ ganāmpulkā (Lk. 15:3-7); Jņ. 10:14-16), šis starpnieks ievelk noklīdušos bērnus gaidošā Tēva apskāvienos (Lk. 15:1 1-32).”

“Jēzus ir starpnieks, kas saved kopā divus izšķīrušos mīlētājus, kuru dzīve nevar būt pilnīga, iekams viņi atkal nav sastapušies. Vājajam, grēcīgajam un bezpalīdzīgajam cilvēkam ir vajadzīgs Dievs. Jēzus ir vidutājs, starpnieks, kas atrodas vidū un no jauna saved kopā mūs ar Dievu.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *